IDEE EUROPEJSKIE
W TRADYCJI PRAWNO-PAŃSTWOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ KORONY POLSKIEJ
I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

III

RZECZPOSPOLITA WIELU NARODÓW,
WYZNAŃ I KULTUR

A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różnorodność niemała z strony wiary chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi rozruchy jakie szkodliwe nie wszczęły, które po inszych królestwach jaśnie widziemy, obiecujemy to sobie spólnie za nas i za potomki nasze na wieczne czasy pod obowiązkiem przysięgi, pod wiarą, czcią i sumnieniem naszym, iż którzy jestechmy różni w wierze, pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać ani się penować odsądzeniem majętności, poczciwością, więzieniem i wywołaniem i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać.

Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej 1573

Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur
Rejestr pomiary włócznej w Księstwie Żmudzkim
Rejestr pomiary włócznej dóbr monarszych Kretynga w Księstwie Żmudzkim; 1566 r., Kretynga.
Rejestr popisu wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rejestr osób zobowiązanych do pełnienia służby wojskowej: kniaziów, panów, ziemian, bojarów, Tatarów wraz z pocztami; 1567 r.
Protokoły ewangelickich synodów prowincjonalnych w Królestwie Polskim
Protokoły ewangelickich synodów prowincjonalnych z lat 1547-1656; Bełżyce, Chmielnik, Kraków, Oksza, Ożarów, Piotrków, Secemina, Włodzisław, Włoszczowa i inne.