WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA

 

Wszechnica Konstytucyjna w Trybunale Konstytucyjnym


Od października 2003 roku Biuro Trybunału Konstytucyjnego wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (od lipca 2005 roku ośrodek nosi nazwę Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie) organizuje cykl zajęć tematycznych dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Te cykliczne spotkania noszą nazwę Wszechnica Konstytucyjna. Ich celem jest propagowanie wiedzy o państwie, prawie, społeczeństwie obywatelskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy związane z kulturą konstytucyjną, polskimi tradycjami konstytucyjnymi, konstytucjonalizmem i sądownictwem konstytucyjnym.

Wszechnica Konstytucyjna to rozszerzenie działalności popularyzatorskiej Trybunału, poza organizowanie do tej pory cyklicznie wykładów, która wynika z coraz większego zainteresowania działalnością polskiego sądu konstytucyjnego, jego zadaniami, celami i misją w budowie państwa prawa. Prowadzenie tej działalności związane jest także z zadaniami Biura Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności Zespołu Prezydialnego polegającymi na organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z pozycją ustrojową, rolą i działalnością Trybunału.

Spotkania Wszechnicy Konstytucyjnej mają formę seminaryjną. Z reguły w pierwszej części spotkania sędzia Trybunału Konstytucyjnego lub pracownik merytoryczny Biura Trybunału wygłasza wykład, a w drugiej części spotkania odbywa się dyskusja. Spotkania w ramach Wszechnicy Konstytucyjnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego organizuje dla zainteresowanych grupowe wizyty w Trybunale, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 628-72-74) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (prezydialny@trybunal.gov.pl).

Wszechnica Konstytucyjna - cykl IV, rok 2006/2007

Wszechnica Konstytucyjna - cykl III, rok 2005/2006

Wszechnica Konstytucyjna - cykl II, rok 2004/2005

Wszechnica Konstytucyjna - cykl I, rok 2003/2004