WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA

 

Wszechnica Konstytucyjna - cykl IV

27 października 2006 r. - Rola ustrojowa samorządu terytorialnego

24 listopada 2006 r. - Państwo prawa, tworzenie prawa

12 stycznia 2007 r. - Sądy konstytucyjne w Europie  - rola i znaczenie

16 lutego 2007 r. - Rola ustrojowa Sądu Najwyższego

23 marca 2007 r. - Niewolnictwo w XXI wieku - zakaz handlu ludźmi

20 kwietnia 2007 r. - Rola mediów w społeczeństwie obywatelskim

25 maja 2007 r. - Polityka historyczna