WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA

 

Wszechnica Konstytucyjna - cykl I, rok 2003/2004

 

17 października 2003 r. - Państwo prawa - rola Trybunału Konstytucyjnego - zadania edukacyjne


28 listopada 2003 r. - Jak nauczyć postawy obywatelskiej?


16 stycznia 2004 r. - Obecność Konstytucji w życiu codziennym - jak są realizowane przepisy Konstytucji?


19 marca 2004 r. - Skarga konstytucyjna, jak obywatele korzystają z prawa? Analiza stanu prawnego, wnioski dla edukacji. Świadomość prawna społeczeństwa


16 kwietnia 2004 r. - Model demokracji w Polsce według Konstytucji i praktyki życia codziennego


7 maja 2004 r. - Idee europejskie w tradycji prawno-państwowej Rzeczypospolitej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego