500 LAT TRADYCJI PAŃSTWA PRAWA W RZECZYPOSPOLITEJ

Uroczystość w Trybunale Konstytucyjnym 25 STYCZNIA 2007 ROKU